HOMEPAGE
AANBOD
HUIS AANMELDEN
HOE WERKT HET
REGISTREREN
CONTACT
INLOGGEN
Aantal bezoekers online 250
Pauluslaan  62,2204CA Noordwijk

Pauluslaan 62

2204CA Noordwijk

163 m2 /
Vraagprijs € 1.595.000,-
k.k.
Pitch Makelaars
Foto's
Omschrijving


‘Leven als God in Noordwijk’

Recentelijk gebouwde luxueuze en gelijkvloerse Urban villa met heerlijk terras (ligging ZO-ZW) vormen samen ruim 300m2 woongenot gelegen op weelderig begroeid landgoed op loopafstand van duinen en zee.

Dit is wat je zoekt!

Het landgoed Sancta Maria heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de meest luxueuze en prestigieuze kleinschalige woongebieden langs de Nederlandse kust. Met respect voor en behoud van de prachtige natuur en ruimte hebben hedendaagse top architecten zich van hun beste kant laten zien. Dit heeft geresulteerd in een perfecte cohesie tussen natuur en hedendaags bewust wonen in de randstad van ongekende kwaliteit in Nederland.

Deze unieke kans doet zich voor!

Op het landgoed wordt momenteel een Urban Villa te koop aangeboden met een totaaloppervlakte van ruim 300m2. De Villa is recentelijk gebouwd (2019) op het mooiste gedeelte van het landgoed en heeft een woonoppervlak van 165 m2 en een terras van 145 m2 gelegen op oost/zuidwest, dit betekent van zonsopgang tot zonsondergang ZON. Het loungegedeelte van het terras is overkapt dus aan jou de keuze of je lekker op één van de ligstoelen gaat zonnebaden of op één van de loungebanken neerploft in de schaduw met een goed boek en een goed glas wijn, omringt door het prachtige groen en de grote olijfbomen die het terras een mediterrane sfeer geven zijn beide opties verleidelijk. Het geheel is afgeschermd door een glazen balustrade waardoor het contact met de omringende natuur (groen zover het oog reikt) optimaal is.

Het woongedeelte van de villa kan je vanaf het terras door verschillende deuren betreden, namelijk vier openslaande deuren of een brede schuifpui. De puien gelegen op het oosten, zuiden en westen zijn van grond tot plafond glas wat zorgt dat ook binnen het contact met natuur optimaal is en binnen en buiten één wordt.

De Urban Villa in Loft Style heeft een open, chique, industrieel karakter. De ruwe schil in combinatie met de verfijnde hoogwaardige afwerking en het prachtige interieur maken van het geheel een architectonisch hoogstandje wat zelden beschikbaar komt. Bewerkte betonplafonds en muren lopen feilloos over in prachtige houten balkenpartijen die een subtiele overgang vormen tussen het industriële en het verfijnde karakter van de uitzinnig mooi vormgegeven 13 meter lange "zwevende" kast en de rvs professionele overcomplete droomkeuken (inductie, down draft afzuiging, 2x koelvriescombinatie, 2x stoom/heteluchtoven, 2x spoelbak, serviesverwarmer, volautomatische koffiemachine, vaatwasmachine etc.) met 3,60 m kookeiland waar menig chef-kok jaloers op zal zijn.
De totaaloppervlakte van deze ruimte bedraagt ongeveer 90 m2 en is verder afgewerkt met een keramiek vloer in betonstructuur die drempelloos doorgetrokken is door de gehele villa.

In open verbinding met woon/eetruimte is een gasten/werkkamer die middels een pandhoge taatsdeur afgesloten en gescheiden kan worden van het woongedeelte. Een kamerbreed en hoge spiegelschuifwand in gerookt glas verhult de ruime volwaardige werkplek wanneer gasten komen logeren en een fraai subtiel en luxe afgewerkte doucheruimte met thermostaat geregelde one touch regendouche met natuursteen design wastafel en zwarte kranen maken het bezoek zeker comfortabel en voor herhaling vatbaar.

Eveneens in open verbinding met het woongedeelte is de entree van de urban villa. Via de voordeur betreed je de ruime hal die aan één zijde over een lengte van ongeveer 4 meter een plafond hoge kastenwand heeft, gelijk aan die in de gastenkamer van gerookt spiegelglas, waarachter zich de garderobe bevindt. Eenmaal de entreehal door is in open verbinding de zeer riante masterbedroom met geïntegreerde bad faciliteiten en de walk-in-closet wand. Een wederom prachtig, speciaal ontworpen plafond hoge kastenwand van 7 meter met (indirecte) verlichting, vakken, laden en hangmogelijkheden geeft meer dan genoeg ruimte om je garderobe in kwijt te kunnen. Deze kastenwand loopt feilloos over in een design wastafelgedeelte met enorme spiegelwand, indirecte verlichting, opberglades, kasten, dubbele waskommen en hoogwaardige zwarte kranen. Het vrijstaande zwarte bad is net als de waskommen van zwart natuursteen. De wanden van de enorm ruime douchecabine met regendouche en de wand achter het bad zijn van grond tot plafond betegeld met high design gold flame tegeltjes. Het persoonlijke toilet in deze fantastische kamer is een zogenaamd Japans toilet met douche en droogfunctie voor optimale persoonlijke hygiëne. De uitstraling van de masterbedroom is warm en cosy en onbeschrijfelijk mooi. Het sluit perfect aan bij de rest van de villa. Aan weerszijde van de open doorgang van de hal naar het woongedeelte zijn nog twee ruimtes. Twee plafond hoge deuren verbergen de wasruimte en het gastentoilet met mooi design sanitair met handfree flush functie en indirecte verlichting.

Het is werkelijk te veel om op te noemen, deze villa moet je gewoon zelf beleven. Er zijn nog te veel aspecten niet aan bod gekomen zoals de onafhankelijke regeling van de vloerverwarming, de zonnepanelen die bijdragen aan de reductie van de energiekosten, de twee inpandige parkeerplaatsen met oplaadpunt voor de auto, de ruime berging, het lichtplan wat totaal regelbaar is met je smartphone of tablet, hetgeen overigens ook geldt voor alle ingebouwde keukenapparatuur en de geluidsinstallatie (alles Wifi connected).

Het is duidelijk, dit is iets unieks en komt zelden voorbij, vandaar wij dit pand ook op een manier aanbieden waarbij wij jou in de gelegenheid stellen je eigen voorstel te bepalen. Je maakt een afspraak om de villa te beleven en als je interesse hebt om over te gaan tot kopen kan je een bod schriftelijk uitbrengen met eventuele voorwaarden en deze in gesloten enveloppe inleveren bij de makelaar. Na de periode van het van tevoren bepaalde bezichtigingstermijn zullen alle enveloppen worden geopend en de biedingen worden gewogen door de verkopende partij en de makelaar. De keuze wordt uiteindelijk bepaalt door de verkopende partij. Er kan uitsluitend geboden worden vanaf de vraagprijs van €1.595,000, alle biedingen onder deze prijs zullen niet meegewogen worden.

De periode van bezichtigen loopt van 14 tot en met 17 september 2021. De enveloppen met biedingen ontvangen wij graag uiterlijk op dinsdag 21 september voor 17.00 uur.

ENGLISH DESCRIPTION

Living like a God in Noordwijk

Recently built luxurious and single level Urban villa with lovely terrace (situated East Southwest) and in all over 300m2 of living space located on lush estate within walking distance of dunes and sea.

This is what you have been looking for!

The Sancta Maria estate has in recent years developed into one of the most luxurious and prestigious small-scale residential areas along the Dutch coast. With respect to and preservation of the beautiful nature and space, contemporary top architects have exhibited various masterpieces. This has resulted in a perfect cohesion between nature and contemporary conscious living in the Randstad of unprecedented quality in The Netherlands.

This unique opportunity arises now!

Currently an Urban Villa is for sale with a total area of over 300m2. The Villa was recently built (2019) on the most beautiful part of the estate and has a living area of 165 m2 and an expansive terrace of 145 m2 located East Southwest, this means SUN from sunrise to sunset. The lounge area of the terrace is covered so it is up to you whether you enjoy sunbathing on one of the sun loungers or on one of the lounge sofas in the shade with a good book and a glass of wine, while surrounded by the beautiful greenery and large olive trees that give the terrace a Mediterranean atmosphere. Both options are definitely tempting. The whole is shielded by a glass balustrade so contact with the surrounding nature (green as far as the eye can see) is sublime.

The living area of the villa can be entered from the terrace through various doors: four patio doors or a wide sliding door. The fronts facing East, South and West are glazed from floor to ceiling, which ensures that contact with nature is optimal and that inside and outside become one.

The Urban Villa in Loft Style has an open, chic and industrial character. The rough shell in combination with the refined high-quality finish and the beautiful interior make the whole an architectural masterpiece which is rare. Concrete ceilings and walls flow flawlessly into beautiful wooden beams that form a subtle transition between the industrial and the refined character of the frenziedly beautifully designed 13 meter long "floating" cabinet and the stainless steel professional dream kitchen (induction, down draft extractor, double fridge freezer, double steam / hot air oven, double sink, dishwasher, fully automatic coffee machine, dishwasher etc. ) with 3.60 m cooking island that will be the envy of many chefs.

The total area of this room is approximately 90 m2 and is finished with a ceramic floor in concrete structure without thresholds throughout the villa. In open connection with the living / dining room is a guest / study through a high pivot door closed and can be separated from the living area. A wall-to-wall and high mirror sliding wall in smoked glass conceals the spacious full-fledged workspace when guests come to stay. A beautifully subtle and luxurious shower room, with thermostat controlled one touch rain shower, with natural stone designer sink and black taps, make the visit certainly comfortable and worth repeating.

Also in an open connection with the living area is the entrance of the urban villa. Through the front door one enters the spacious hall on one side over a length of about 4 meters a ceiling high cabinet wall, similar to the one in the guest room of smoked mirror glass, with the checkroom located behind. Once through the entrance hall there is an open connection to the very spacious master bedroom with integrated bath facilities and the walk-in-closet wall. Another beautiful, specially designed ceiling high closet wall of 7 meters with (indirect) lighting, compartments, drawers and hanging options gives more than enough room for your wardrobe. This wall of cabinets flows seamlessly into a design washbasin area with a huge mirror wall, indirect lighting, storage drawers, cabinets, double basins and high-quality black taps. The freestanding black bathtub, like the washbasins, is made of black natural stone. The walls of the enormously spacious shower cubicle with rain shower and the wall behind the bath are tiled from floor to ceiling with designer gold flame tiles. The personal toilet in this fantastic room is a so-called Japanese toilet with shower and drying function for perfect personal hygiene. The look of the master bedroom is warm and cozy and indescribably beautiful. It fits in perfectly with the rest of the villa. On either side of the open passageway from the hall to the living area are two more rooms. Two ceiling-high doors hide the laundry room and the guest toilet with beautiful designer plumbing with hand-free flush function and indirect lighting.

It is really too much to mention, you must experience this villa yourself. There are even more highlights that have not been addressed yet, such as the independent control of the underfloor heating, the solar panels that contribute to the reduction of energy costs, the two indoor parking spaces with a charging station for the car, the spacious storage room, the lighting plan which is totally controllable with your smartphone or tablet, which also applies to all built-in kitchen appliances and the sound system (all Wi-Fi connected).

Clearly, this Urban Villa is unique and rarely seen, which is why we offer this property in a way that allows you to define your own proposal. You make an appointment to experience the villa and if you are interested in buying, you can make an offer in writing inclusive of all conditions and submit it in a sealed envelope to the broker. After the pre-determined viewing period all envelopes will be opened and the bids will be weighed by the selling party and the broker. In the end the choice is made by the selling party. Bids can only be placed starting from the asking price of € 1.595,000, all bids below this price will not be taken into consideration.

The viewing period runs from 14 to 18 September 2021. We would like to receive the envelopes with bids no later than Tuesday 21 September 2021 before 17.00 hours.

Kaart
Kenmerken
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Woonoppervlakte
163 m2
Woonlagen
11
Bouwjaar
201911
Inhoud
557 m3
Reageer op dit object
Stuur een vraag of opmerking over dit object naar deze aanbieder
Contactgegevens
Naam
Telefoonnummer
E-mailadres
Afspraak maken voor bezichtiging
Op welk moment zou je deze woning bij voorkeur willen bezichtigen?
Dag(en):
Dagdeel:
Vragen of opmerkingen (optioneel)
Contactgegevens
Naam
Telefoonnummer
E-mailadres