HOMEPAGE
AANBOD
HUIS AANMELDEN
HOE WERKT HET
REGISTREREN
CONTACT
INLOGGEN
Aantal bezoekers online 634
Silodam  118,1013AS Amsterdam

Silodam 118

1013AS Amsterdam

72 m2 /
Vraagprijs € 475.000,-
k.k.
Mie-Lan Kok Estate Agency
Foto's
Omschrijving


*** ENGLISH TEXT SEE BELOW***

Bekijk ook de exclusieve woonvideo van deze markante cascowoning!

Uniek monumentaal (casco) appartement van bijna 73 m² met hoekligging gelegen op de begane grond en eerste verdieping van het monumentale pand de “Stenen Graansilo”. De originele graansilo stamt uit 1897 en is in 1999 geheel verbouwd tot vrijesectorwoningen en bedrijfsruimten.

Top-objecten als deze komen slechts zeer zelden op de markt! Dit prachtige object is omgeven door een authentieke monumentale buitenmuur en heeft een gemengde bestemming. Het biedt kansen voor diverse doelen. Zowel een appartement naar eigen indeling als werken aan huis, praktijkruimte of kantoor liggen binnen de mogelijkheden. Dit unieke object is de afgelopen jaren in gebruik geweest als kantoor, maar de eerste etage heeft een dubbele bestemming. Het is dus mogelijk om deze ruimte om te turnen in een hip appartement. Door de hele woning ligt een prachtige gietvloer, muren en plafond zijn allen strak gestuct. Vanuit deze ruimte heb je zowel een panoramisch uitzicht over het IJ als de Oude Houthaven waar diverse boten liggen. Geniet vanuit dit appartement van de prachtige zonsopgangen en zonsondergangen. Hier zit je op de eerste rang tijdens het zomer spektakel Sail. Bij het complex zijn eventueel losse parkeerplekken in de ondergrondse garage te koop vanaf € 24.000.

Omgeving:
Het appartement heeft een levendig uitzicht over het IJ en de IJ-oevers en is zeer gunstig gelegen ten opzichte van openbaar vervoer en uitvalswegen. Direct naast het complex vind je een ongewone kleine oase van groen en zand tussen het Westerdok en het Centraal Station van Amsterdam. Dit is een stedelijk strand waar regelmatig verschillende culturele evenementen plaatsvinden. Op loopafstand van de Jordaan en met het pondje ben je zo in Amsterdam-Noord met het NDSM-terrein, de A’dam toren en het Eye-museum. Via de entree van het gebouw kan je zo naar achteren lopen om een verfrissende duik in het IJ te nemen. Kortom, een unieke plek die veel te bieden heeft!

Indeling:
Begane grond:
Via de eigen voordeur vanaf de straatzijde komt men in het appartement. Binnenkomst in de zeer ruime eetkeuken. De keuken is voorzien van voldoende opbergruimte.
1e Etage:
De woonkamer gelegen op de eerste verdieping en daarnaast een aparte tweede "toren" kamer, welke gebruikt kan worden als tweede slaapkamer of werkkamer. Deze tweede slaapkamer heeft fantastische lichtinval door grote ramen en waanzinnige uitzicht over het IJ. Aan de voorzijde de master bedroom waarvan je geniet van de waterrijke ligging en het onbeperkte uitzicht. Centraal in de woning is het toilet en te visualiseren een badkamer met douche en wastafel en bergkast met wasmachineaansluiting en CV-ketel.

Onderhoud:
De woning verkeert zowel van binnen als van buiten in goede staat van onderhoud. De woning is geheel voorzien van isolerende beglazing.

Technisch:
Verwarming d.m.v. stadsverwarming. Warm water d.m.v. centrale voorziening. De woning is voorzien van een mechanische installatie.

Vereniging van Eigenaren:
De servicekosten zijn € 122,41 per maand. In de servicekosten zijn o.a. opgenomen de opstalverzekering, administratiekosten, onderhoud lift, elektra trappenhuis, onderhoudskosten en reservering groot onderhoud. De vereniging wordt professioneel geadministreerd door Newomij VvE beheer.

Eigendomssituatie:
Het appartementencomplex staat op het voortdurend recht van erfpacht. De canon is afgekocht tot en met 15 maart 2048. De Algemene Bepalingen van 1992 zijn van toepassing. Afkoop erfpacht aangevraagd volgens de gunstige voorwaarden.

Bestemming:
Het gedeelte van het object dat op de eerste verdieping is gelegen mag gebruikt worden voor woningen inclusief ruimten ten behoeve van praktijk- of vrije beroepsuitoefening aan huis / bedrijf aan huis. Het gedeelte van het object dat op de begane grond verdieping is gelegen mag slechts gebruikt worden voor woningen inclusief ruimten ten behoeve van praktijk- of vrije beroepsuitoefening aan huis / bedrijf aan huis waar dat ten tijden van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan rechtmatig was gerealiseerd. Om de bedrijfsruimte op de begane grond om te zetten naar een woning kan een aanvraag voor ontheffing van het bestemmingsplan worden ingediend.

Bijzonderheden:
-Woonoppervlakte 72,7 m² (NEN2580 gemeten);
-Biedt diverse mogelijkheden m.b.t aanpassing van de indeling en inrichting;
-Mogelijkheid voor wee slaapkamers;
-Actieve en gezonde VvE;
-Servicekosten €122,41,- per maand;
-Nabij uitvalswegen en goede verbinding openbaar vervoer;
-Erfpacht afgekocht tot en met 15 maart 2048;
-Oplevering in overleg;
-Ouderdomsclausule, asbestclausule en verklaring niet eigen bewoning zijn van toepassing.


Also watch the exclusive living video of this beautiful home!

Unique monumental (hull) house of almost 73 m² with corner location located on the ground floor and first floor of the monumental building the “Stenen Graansilo”. The original grain silo dates from 1897 and was completely renovated in 1999 into private sector homes and business premises.

Top objects like this very rarely come onto the market! This beautiful property is surrounded by an authentic monumental outer wall and has a mixed purpose. It offers opportunities for various purposes. Both an apartment according to your own layout and working at home, practice space or office are within the possibilities. This unique object has been used as an office in recent years, but the first floor has a dual purpose. It is therefore possible to turn this space into a hip apartment. There is a beautiful cast floor throughout the house, walls and ceiling are all plastered tightly. From this room you have both a panoramic view over the IJ and the Oude Houthaven where various boats are moored. Enjoy the beautiful sunrises and sunsets from this apartment. Here you are in ringside during the summer spectacle Sail. At the complex there are possibly separate parking spaces in the underground garage for sale from € 24,000.

Surroundings:
The apartment has a lively view over the IJ and the IJ banks and is very conveniently located for public transport and roads. Right next to the complex you will find an unusual little oasis of green and sand between the Westerdok and Amsterdam Central Station. This is an urban beach where various cultural events take place on a regular basis. Within walking distance of the Jordaan and with the ferry you can easily reach Amsterdam-Noord with the NDSM site, the A’dam tower and the Eye museum. You can walk back through the entrance of the building to take a refreshing dip in the IJ. In short, a unique place that has a lot to offer!

Layout:
You enter the apartment through your own front door from the street side. Entry into the spacious kitchen. The kitchen has plenty of storage space.
The living room located on the first floor and a separate second room, which can be used as a second bedroom or study. This second bedroom has fantastic light through large windows and an amazing view over the IJ.
At the front, the master bedroom, from which you can enjoy the water-rich location and the unlimited view.
Central in the house a toilet and a bathroom with shower and sink and a storage cupboard with washing machine connection and central heating boiler.

Maintenance:
The house is in good condition, both inside and out. The house is fully equipped with double glazing.

Technical:
Heating by means of district heating. Hot water by means of central facility. The house is equipped with a mechanical installation.

Owners Association:
The service costs are € 122.41 per month. The service costs include, among other things, the home insurance, administration costs, elevator maintenance, electricity staircase, maintenance costs and reservation major maintenance. The association is professionally administered by Newomij VvE management.

Property situation:
The apartment complex is on the continuous right of leasehold. The ground rent has been bought up to and including March 15, 2048. The General Provisions of 1992 apply. Redemption of leasehold applied for under favorable conditions.

Destination:
The part of the object that is located on the first floor may be used for homes, including spaces for practical or free professional practice at home / business at home.
The part of the object that is located on the ground floor may only be used for homes, including areas for the purpose of practical or free professional practice at home / home business where this was lawfully realized at the time of the entry into force of the zoning plan.
To convert the business space on the ground floor into a home, an application for exemption from the zoning plan can be submitted.

Particularities:
- Living area 72.7 m² (NEN2580 measured);
- Offers various options with regard to adapting the layout and design;
- Two bedrooms;
- Active and healthy VvE;
- Service costs € 122.41 per month;
- Near roads and good connection to public transport;
- Annual lease payments surrendered up to and including March 15, 2048;
- Delivery in consultation;
- Old-age clause, asbestos clause and declaration of non-occupancy apply.

Kaart
Kenmerken
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
2
Woonoppervlakte
72 m2
Woonlagen
21
Bouwjaar
189821
Inhoud
238 m3
Reageer op dit object
Stuur een vraag of opmerking over dit object naar deze aanbieder
Contactgegevens
Naam
Telefoonnummer
E-mailadres
Afspraak maken voor bezichtiging
Op welk moment zou je deze woning bij voorkeur willen bezichtigen?
Dag(en):
Dagdeel:
Vragen of opmerkingen (optioneel)
Contactgegevens
Naam
Telefoonnummer
E-mailadres